EL CONGRÉS HA TINGUT LLOC DEL 31 DE MAIG AL 4 DE JULIOL

Amb més de 100 actes i la participació de més de 100 Col·legis professionals per donar respostes conjuntes als reptes de les professions

VISUALITZA UNA BREU MOSTRA DEL CONGRÉS

Constituïda com a Associació el 28 d’abril de 2011, la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya representa més de 100 Corporacions Professionals a Catalunya, que representen a més de 200.000 col·legiats i col·legiades de tots els sectors professionals.

L’Associació té com a finalitats reforçar la presència social dels Col·legis Professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment, d’acord amb els seus principis i valors.